wz

BANÍK Švermov     / sloučení SK Hnidousy a SK Motyčín do Baník Švermov

svermov1620c.jpg (5934 bytes)

1620c

svermov1620e.jpg (6389 bytes)

1620e

svermov1620f.jpg (7698 bytes)

1620f

svermov1620b.jpg (17950 bytes)

1620b (50 let, 1910-1960)

svermov1620d.jpg (11710 bytes)

1620d (70, 1910-1980)

svermov1620a.jpg (9335 bytes)

1620a