wz

SOKOL Lhotka     / SK Lhotka, Sokol Lhotka, nyní FC Tempo Praha

lhotkaA.jpg (6810 bytes)

A

lhotka1243a.jpg (5751 bytes)

1243a

lhotka1243b.jpg (6358 bytes)

1243b