wz

TJ STAVEBNÍ ZÁVODY Praha     *1899     / ČAFC Vinohrady, 1948 Sokol Vinohrady ČAFC, 1951 Sokol IZ (Instalační závody) Praha, 1952 DSO Spartak Stavomontáže Praha, 1953 DSO Tatran Stavomontáže Praha, 1955 sloučen s DSO Tatran SZ (Stavební závody) Praha do TJ Tatran PS (pozemní stavby) Praha, 1963 TJ Tatran PSZ (Pražské stavební závody) Praha, 1968 TJ Stavební závody ČAFC Praha, 1989 ČAFC Praha,

praha-SZ-AA-1290cafcA.jpg (12566 bytes)

A

Praha-SZ-AA-1290b.jpg (5673 bytes)

1290b

Praha-SZ-AA-1290c.jpg (5857 bytes)

1290c (1899 - 1969)

Praha-SZ-AA- 1290d.jpg (5902 bytes)

1290d (1899 - 1974)