wz

TJ LOKOMOTIVA Praha     *1898       / 1898 SK Praha VII, 1948 Sokol Maniny, Elektra Praha VII, Spartak Křižík Praha 7, TJ Dynamo Praha 7, TJ Dynamo Praha 7 - Doprava, 1968 TJ Lokomotiva Praha

Praha-Lokomotiva-AA-1248c.jpg (4794 bytes)

1248c