wz

SK SPARTA Nový Ples     *1931      / SK Nový Ples, SK Sparta Nový ples

novyplesA.jpg (5491 bytes)

A