wz

TJ Nový Jičín     *1924     / SK Slavia Nový Jičín, Sokol Nový Jičín, Autopal Nový Jičín, Spartak Nový Jičín, TJ Nový Jičín

novyjicinA.jpg (15490 bytes)

A

novyjicin1008a.jpg (9406 bytes)

1008a (12,4 x 17,1)


SK Nový Jičín-Šanov     / SK Nový Jičín-Šanov

novyjicin-sanovA.jpg (9862 bytes)

A