wz

FK CHEMOPETROL Litvínov     / Jiskra Stalinovy závody Litvínov, TJ Stalinovy závody Litvínov, TJ CHZ ČSSP Litvínov, CHZ Litvínov, FK Chemopetrol Litvínov

litvinov816d.jpg (5801 bytes)

816d (1945 - 1955)

litvinov816e.jpg (12711 bytes)

816e (15,6 x 11,1)

litvinov816f.jpg (13012 bytes)  litvinov816f-2.jpg (10607 bytes)

816f (19 x 15) 816f2

litvinov816g.jpg (13684 bytes)

816g (17,5 x 10,2)

litvinov816h.jpg (5525 bytes)

816h

litvinov816ch.jpg (5510 bytes)

816ch

litvinov816i.jpg (4652 bytes)

816i


ČSAD Litvínov     / ČSAD Litvínov, sloučení do Čechie Litvínov

litvinov817b.jpg (6489 bytes)

817b


ČECHIE ČSAD Litvínov     *1920     / SK Litvínov, Čechie Litvínov, sloučení s ČSAD do TJ Čechie ČSAD Litvínov

litvinov817a.jpg (9925 bytes)

817a (15,1 x 15,2 / 1920 - 1970)

litvinov817c.jpg (14045 bytes)

817c (o 15,5 / 1920 - 1990)


BENAR Litvínov     / Sokol Korda Litvínov, Benar Litvínov

litvinov816a.jpg (13599 bytes)

816a

litvinov816b.jpg (7441 bytes)

816b