wz

INGSTAV Kunčičky     *1945      / SK Alexandr Kunčičky, TJ Baník Kunčičky, Ingstav Kunčičky

kuncickyA.jpg (5755 bytes)

A

kuncicky1077a.jpg (4245 bytes)

  1077a

kuncicky1077b.jpg (9116 bytes)

1077b (1945 - 1965)