wz

SK Køenovice     / SK ŽS Køenovice, TJ ŽS (Železnièní stavitelství) Køenovice, , Sokol Køenovice, SK Køenovice

krenovice733a.jpg (8892 bytes)

733a

krenovice733b.jpg (9336 bytes)

733b

krenovice733c.jpg (6668 bytes)

733c

krenovice733d.jpg (8865 bytes)

733d