wz

SK Hnidousy     *1910      / SK Hnidousy, sloučení s SK Motyčín do Baník Švermov

hnidousyA.jpg (6288 bytes)

A

dtto - jiná velikost

B

dtto - jiná velikost

C

hnidousyD.jpg (6223 bytes)

D

hnidousyE.jpg (5997 bytes)

E

hnidousyF.jpg (7860 bytes)

F