wz

FC Hlinsko     *1905     / SK Hlinsko, SK Sparta Hlinsko, Sokol Elektropraga Hlinsko, TJ Spartak Hlinsko, Spartak Dekora Hlinsko, FC Hlinsko

hlinskoA.jpg (10623 bytes)

A

hlinskoB.jpg (11853 bytes)

B

hlinskoD.jpg (6532 bytes)

C

hlinskoC.jpg (21500 bytes)

D (1905 - 1930)

hlinskoE.jpg (11387 bytes)

E

hlinskoF.jpg (14732 bytes)

F

hlinsko393a.jpg (6577 bytes)

393a

hlinsko393b.jpg (5571 bytes)

393b (1905 - 1965)

hlinsko393c.jpg (4630 bytes)

393c

hlinsko393d.jpg (5258 bytes)

393d

hlinsko393f.jpg (8508 bytes)

393f

hlinsko393e.jpg (4628 bytes)

393e


SS TLUSTÝ Hlinsko     / SK Tlustý Hlinsko, SS Tlustý Hlinsko

hlinsko-tlustyA.jpg (31823 bytes)

A (větší)

hlinsko-tlustyB.jpg (13625 bytes)hlinsko-tlustyBa.jpg (13519 bytes)

B (menší)


SK TAUSSIG Hlinsko

hlinsko-taussigA.jpg (9382 bytes)

A