wz

FC Hlinsko     *1905     / SK Hlinsko, SK Sparta Hlinsko, Sokol Elektropraga Hlinsko, TJ Spartak Hlinsko, Spartak Dekora Hlinsko, FC Hlinsko

hlinskoA.jpg (14283 bytes)

A

hlinskoE.jpg (6532 bytes)

B

hlinskoB.jpg (7544 bytes)

B (1905 - 1930)

hlinskoC.jpg (5887 bytes)

C

hlinsko393a.jpg (6577 bytes)

393a

hlinsko393b.jpg (5571 bytes)

393b (1905 - 1965)

hlinsko393c.jpg (4630 bytes)

393c

hlinsko393d.jpg (5258 bytes)

393d

hlinsko393f.jpg (8508 bytes)

393f

hlinsko393e.jpg (4628 bytes)

393e


SS TLUSTÝ Hlinsko     / SK Tlustý Hlinsko, SS Tlustý Hlinsko

hlinskoD.jpg (6909 bytes)

A


SK TAUSSIG Hlinsko

hlinsko-taussigA.jpg (4274 bytes)

A