wz

SLAVOJ Davle      *1929      / SK Sparta Davle, Slavoj Davle

davleA.jpg (4459 bytes)

A

davleB.jpg (5824 bytes)

B

davleC.jpg (4285 bytes)

C

Davle-PZ-254a.jpg (4517 bytes)

254a