wz

Odznakové burzy v Česku 2016 - JAROV


Burzy sběratelů - Colectors meetings

Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2015 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tramvaje č.9
Termíny pro rok 2016 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
13. března
22. května
18. září
13. listopadu

Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Cena za pronájem stolu: 100,- Kč (platba na místě v době konání burzy)
vstupné: 40,- Kč
Zaplacený a neobsazený stůl (do 9,00 h), pokud nebude dohodnuto předem jinak, se nabízí příchozím zájemcům, přičemž platba původnímu zájemci se nevrací!!

Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.

jarov.jpg (106191 bytes)

tramvaj.jpg (37409 bytes)

jarov2.jpg (95233 bytes)