Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Odznakové burzy v Česku 2019 - JAROV


Burzy sběratelů
Colectors meetings

Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2019 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2019 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
10. března
19. května
15. září
10. listopadu
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.


The regular international exchanges of badges collectors take place in 2018 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2019 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
11th March
20th May
16th September
11th November
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.


Die regelmässigen internazionalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2018 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2019 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
11. März
20. May
16. September
11. November
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.

 jarov.jpg (106191 bytes)

tramvaj.jpg (37409 bytes)

jarov2.jpg (95233 bytes)