wz

28ssss.jpg (15342 bytes)


Činnost S.S.S.S. byla ukončena - ke dni 31. prosince 2003.

text níže již neplatí...

ssss.jpg (22016 bytes)

Základní návrh odznaku je od Štěpána Kučery, pérovku pro výrobce nakreslil a návrh mírně upravil člen spolku - František ULČ z Mladé Boleslavi. Smaltovaný odznak 17,1x18,3 byl vyroben na Taiwanu v počtu 160 kusů. Náklady na jeden odznak činily 38,30 Kč, z toho 20 Kč hradil člen v příspěvku a zbylou částku dotoval spolek z pokladny.

Společnost sběratelů sportovních suvenýrů vznikla na jaře roku 1995. Od počátku se však bohužel nepodařilo naplňovat stanovy spolku, který se proto postupem času přetransformoval do volného korespondenční sdružení sběratelů kolem vydávaného bulletinu. Bulletin společnosti vycházel zpočátku čtyřikrát do roka. Od 4. ročníku (1998) vychází ročně šest čísel (od ročníku 2001 budou opět čtyři čísla) v rozsahu 8-16 stran formátu A5.O aktuální výši příspěvku se informujte na stránce BULLETIN těchto www. Podotýkám, že jsou přijímány pouze platby v měně platné na našem území - v českých korunách (marky, dolary atd. se nepřijímají) zaslaných do naší redakce (e-mail). Bulletin je rozesílán na přelomu sudého a lichého měsíce nákladem nad 150 výtisků (od ročníku 2001 - koncem 3., 6., 9. a 12. měsíce). Výtisky starších ročníků je možno objednat u mne v redakci (úhrada předem). Nový zájemce o vstup do spolku obdrží na svoji žádost fyzickou přihlášku a jeho povinností je uhradit plný, nedělitelný příspěvek na kalendářní rok (třeba i v prosinci - předchozí čísla příslušného ročníku bulletinu mu budou dodána) a vrácení vyplněné přihlášky poštou do redakce. Adresa sběratele bude otištěna na stránkách bulletinu ve spolkové matrice. Členové spolku sbírají nejrůznější sportovní suvenýry a přihláška je přizpůsobena pro evidenci desítek sběratelských oborů. Přes 90% členské základny sbírá fotbalové odznaky, jak naše, tak i zahraniční, proto jsou nosnou náplní bulletinu články o fotbalových, popřípadě hokejových odznacích. Sběratelé heraldických odznaků obcí a měst zde najdou pravidelnou čtyřstranu připravovanou kolegy Knesplem a Volemanem. Na zbylé sběratelské obory sice v bulletinu místo je, avšak chybí autoři z řad sběratelu, kteří by se nezištně podělili o své zkušenosti se svými kolegy.


28obory.jpg (8852 bytes)

A - H odznaky fotbalové, jiných druhů sportu, heraldické odznaky měst a obcí, podnikové odznaky (jiné druhy uvádět slovně: hotely, rybářské, pivovary, hasiči,atd.).

A - odznaky VYDANÉ českými fotbalovými kluby
B - české odznaky z jiných sportovních odvětví (olympiády aj.)
C - odznaky zahraničních fotbalových klubů
D - zahraniční odznaky z jiných sportovních odvětví (olympiády aj.)
E - sportovní asociace (fotbal i jiné sportovní odvětví)
F - heraldické odznaky obcí a měst (české i zahraniční)
G - podniky (průmysl, pivovary aj.)
H - jiné druhy odznaků uvádějte na přihlášce slovně (rybáři, hasiči aj.)

28salaCZ_euro.gif (9868 bytes)

I - Z jiné suvenýry (sbíráte-li zde neuvedené suvenýry popište je slovy)

I - kartičky fotbalových hráčů
J - kartičky jiných sportovních mužstev a hráčů (NHL, NBA aj.)
K - kartičky sportovních stadionů
L - samolepky, alba
M - klubové vlaječky, prapory
N - hráčské dresy, minidresy
O - hokejové puky a hokejky
P - šály, šerpy
R - vstupenky z domácích i zahraničních stadionů
S - sportovní programy domácích i zahraničních klubů
T - fotografie hráčů a klubů
U - autogramy
V - historie fotbalových a hokejových klubů
W - statistika
X - knihy, časopisy
Y - videokazety
Q - plakáty, postery
Z - jiné druhy sportovních suvenýrů uvádějte na přihlášce slovně