wz

Níže: O katalogizaci odznaků - Okénko - Názvy fotbalových klubů - Co do katalogu fotbalových odznaků (logicky) nepatří - Neoficiální odznaky - O seznamu A-Z českých klubů níže

burian4-stadion-vlasty-buriana.jpg (52393 bytes)
Jak viděl fotbalová hřiště Dron jižní Čechy...
Vlasta Burian jako sudí zápasu SK Kamenice nad Lipou - Sparta Praha 0:moc v roce 1943
.
Vlastním jménem Josef Vlastimil Burian (*9. duben 1891 Liberec - 31. leden 1962 Praha).

burian1.jpg (19047 bytes)  burian2.jpg (18983 bytes)

burian7.jpg (137124 bytes)

burian6.jpg (25788 bytes)

burian5.jpg (80891 bytes)


mé další www: http://zamekkamenicenadlipou.wz.cz - http://hrady-seznam.wz.cz - http://heraldikamest.wz.cz
způsob uložení sbírky odznaků (obrázky) - kuceras<zavináč>razdva<tečka>cz


Obdržel jsem pro zapracování do katalogu velké množství naskenovaných odznaků zejména z doby před rokem 1949. Dělím odznaky na staré SK (do cca 1949) a na nové, tedy ZSJ, DSO, TJ (po 1949). I když nejsou obrázky v potřebném rozlišení (zde klikněte - vzorek odznaků 100-1200 dpi), rozhodl jsem se je použít zejména u těch mužstev, kde jsou zatím pouze kresby (v některých případech ponechám oba obrázky, protože u malého odznaku jsou vidět barvy, kdežto nápis je téměř nečitelný). Poměr velikosti odznaků je zachován (míry v mm bohužel nemám). Při větším počtu odznaků stejného motivu (Viktorka a j.) jsou vidět rozdíly ve velikostech jednotlivých vydání, avšak posuvné měřítko (posuvku či šupléru) to nenahradí, o přiloženém dřevěném metru nemluvě. Na aukro.cz se objevují solidně nafocené odznaky, které by pomohly k čitelnosti katalogu a v tom případě jsem pro výměnu obrázku. Zpracování všeho bude trvat dost dlouho - inu IT samouk...

obsah www r. 2019, leden - 11.829 souborů ve 127 adresářích


2019 (+Jindřich Horák, digitalizace Štěpán Kučera)
- A-Z názvy českých klubů ve wordu, 190 stran
2018 (+Jindřich Horák, digitalizace Štěpán Kučera)
- A-Z názvy československých klubů v PDF, 200 stran + dodatky (strojopis)


jaro 2019 - nová kniha Historie židovské kopané v Československu.
10. září 2011 - nová kniha V brance Vlasta Burian (Vápenka).
prosinec 2008 - Katalog odznaků Dukly Praha.

5. 2. 2008 - Katalog odznaků fotbalových svazů.
27. 1. 2008 - Okénko odznakářů 1967 - 1982 (870 stran v PDF)
30. 10. 2007 - Katalog 5000 československých odznaků 1948 - 1997 (250 stran v PDF)
info - DÁME GÓLA DÁME
info - HISTORIE NĚMECKÉ KOPANÉ V ČECHÁCH.
info - ATLAS ČESKÉHO FOTBALU.
info - PRVNÍ FOTBALOVÝ ATLAS SVĚTA.


česká fotbalová hierarchie


O katalogizaci odznaků

Vámi prohlížené internetové stránky obsahují odznaky fotbalových klubů na území České republiky. Předlohou pro zpracování stránek byl soupis odznaků českých a slovenských fotbalových klubů Václava Panského (soustředil jsem celkem 347 listů A4) a pracovní, černobílý katalog odznaků vydaný Společnosti sběratelů sportovních suvenýrů roku 1998, 250 stran formátu A4 (SSSS zanikla v roce 2003, v adresářích bylo 230 adres sběratelů). V katalogu je zaregistrováno na 5000 kovových českých a slovenských odznaků fotbalových klubů, zhruba z let 1949 - 1997. Internetové stránky jsou permanentně doplňovány dle mých časových možností o získané poznatky (třeba odlišení dvou nákladů Roudnice nad Labem aj.) týkajících se jak starších, tak i nových klubových odznaků, včetně jejich kreseb nebo skenovaných obrázků, pokud se k mé osobě dostanou. Stránky budou dále doplňovány odznaky z období I. republiky (Encyklopedie našeho fotbalu, karlovarské Okénko sběratelů odznaků, i z internetu). Na těchto stránkách je i několik stovek odznaků německých fotbalových klubů z území Česka. Nakreslil je Lubomír Král pro svoji knihu HISTORIE NĚMECKÉ KOPANÉ V ČECHÁCH. Řada z nich je v originále na www sběratele Wernera(viz Odkazy v menu).

Technická stránka kreseb znázorněných odznaků, zejména po roce 1948 je různorodá. Je použito naskenovaných odznaků nebo kreseb sběratelů Lubomíra Krále, Miloslava Fialy, Václava Panského a Františka Ulče (řada jeho kreseb z časopisu Gól). František Ulč byl členem SSSS a nakreslil i odznak spolku (níže). Cílem je názorné přiblížení  motivu kresby odznaku sběratelům. Ne vždy se podařilo skloubit snahu s originálem odznaku (karlovarské Okénko). Pokud je mi znám rozměr odznaku, je uváděna i jeho míra - základna x výška v milimeterech s přesností na 0,1 mm (bude postupně doplňováno zejména u odznaků se stejným námětem). Tímto je kladen důraz na podchycení jednotlivých vydání odznaků (výrobních raznic), nikoli barevných variant. Názory sběratelů, že se odznaky s posuvným měřidlem nesbírají neposlouchejte - jen tak na rozdíl od nich odlišíte dvě různá vydání - o to dál budete před těmi "chytrými". Oni totiž neumí šuplérou měřit. My strojaři ano... Kresby (žlutý podklad do cca 1949, bílý po roce 1949 (s čísly od Václava Panského) budu postupně nahrazovat makrofotografiemi.

Slováci jsou ve vydání katalogu fotbalových odznaků před námi, protože v roce 2002 vydal Ľubomír Mandinec Katalóg športových odznakov Slovenska 1892-2002. Myslím si, že náklad 100 ks pokryl zájem nejen slovenských sběratelů. Tvrdé desky, formát 21x30 cm, 64 dvoustran na křídovém papíru (vlevo popis, vpravo barevné obrázky odznaků). 

Katalog československých odznaků 1998 i Okénko 1967-1982 (to bez příloh s kresbami odznaků, ty jsou zde na www...) jsem převedl do PDF a zájemcům je mohu zaslat zdarma přes uschovna.cz Nevím, zda někdo v Česku připravuje knižní vydání katalogu českých odznaků na křídovém papíře a kdo katalogizuje nově vydané odznaky po roce 2000 také nevím, protože o těchto odznacích informace nemám. 

00-menu-ssss.gif (8453 bytes)

Okénko

vydávané jako příloha ke Karlovarskému filumenistickému zpravodaji bylo pojítkem sběratelů odznaků 15 let, od února 1967 do prosince 1982 (129 čísel, 840 stran - přes 300 stran příloh se seznamy odznaků). Od té doby, až do března roku 1995 (začátek vydávání bulletinu Odznaky-sportovní suvenýry - do prosince 2003, kdy spolek zanikl bylo vydáno celkem 41 čísel) nebyl vydáván žádný "celorepublikový" bulletin o odznacích. V Okénku bylo otištěno asi 4000 tisíce kreseb odznaků Československa, tedy včetně Podkarpatské Rusi (začal J.Chmelař, od čísla 4 kreslil J. Nehyba).  Odznaky byly z přelomu 18. a 20. století až do 80. let 20. století, včetně odznaků vydaných německými kluby v Sudetech a v jiných částech republiky. Ani v Okénka nejsou "věrné" obrazy odznaku a mohou se od originálu více či méně lišit (já je beru spíše jako schematické kresby). Je však nutno dát sběratelům do rukou aspoň nějaké vodítko o výskytu odznaků ve "fotbalových" obcích před rokem 1948, který byl prvním přelomem "velkých sokolských změn" v názvech fotbalových klubů (další díl přejmenování a změn - DSO byl v roce 1952 viz ligové tabulky zde na webu).

Historie názvů fotbalových klubů

Samostatnou odbornou kapitolou jsou názvy fotbalových klubů v jejich celé historii. Časopisy a deníky se zajímají jen o změny v názvech ligových klubů, ve vrcholovém fotbalu. Výkonnostní fotbal "netáhne" a je pro ně nezajímavým.  Přesným názvům klubů věnuje pozornost minimum novinářů a postačí jim, že v novinové tabulce je uvedeno Sparta, Slavia, Baník. Zde na webu byly tabulky doplněny o názvy ZSJ i DSO, takže i Sparta se Slávii byli sokolové.

Na rozdíl od profesionálních redaktorů velkou snahu projevili Lubomír Král a Jindřich Horák ml. (autoři Encyklopedie našeho fotbalu - Sto let českého a slovenského fotbalu, vydáno v roce 1997, 701 strana, cena 225 Kč) a +Jindřich Horák senior , který se věnoval tomuto "názvoslovnému hobby" řadu let - zapisoval názvy fotbalových klubů Českolovenska. Posledně jmenovaný své badatelské výsledky soustředil v průkopnické brožuře A-Z TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ (200 stran + 6 dodatků). Názvy klubů a oddílů mohou být nápomocny i při samotné identifikaci odznaků, zejména z 50. let minulého, 20. století a starších.

České kluby byly vybrány ze strojopisné příručky a přepsány (2018) do wordu (zatím 190 stran, dále se doplňují roky 1946-1949) Obojí lze získat grátis pomocí uschovna.cz

2018-horak.gif (46560 bytes)

Na těchto webových stránkách budu postupně uvádět změny v názvech klubů během jejich trvání a protože to jsou stránky o odznacích, budou brány v potaz pouze kluby, které vydaly fotbalový odznak, vše zhruba do konce 20. století. V záhlaví stránky obce naleznete data klubu nepřesná, jindy přesná - můžete pomoci doplnit aspoň data o fotbalovém klubu ve vaší obci nebo regionku. Můžete-li pomoci v získávání dat pro doplňování, zašlete mi e-mail. Jedná se také o FOTOKOPIE a skeny odznaků před rokem 1948, ale i z doby po tomto roce (aby zde byly k vidění odznaky ve větší míře, nežli některé nepřesné kresby).

Co do katalogu (logicky) nepatří

V podrobných soupisech Václava Panského (odznaky, přívěsky, placky - na volných listech) je řada odznaků, které zásadové sběratelé fotbalových odznaků moc nezajímají. Jde zpravidla o odznaky vydané většinou ke 100. (či jinému) výročí Sokola a TJ, přičemž samotný fotbal je mladší a v obcích vznikl v jiném roce. I já vlastním několik takových odznaků ve sbírce, ale do tohoto internetového katalogu je nezařazuji. Proč? Vždyť nemají s fotbalem jako takovým nic společného. Odznaky TJ bez vročení se zde objevit mohou. 

00-titul1.jpg (15112 bytes)

Fotbalový oddíl ostravského Baníku byl založen v roce 1922. Logicky tedy nemůže sběratel fotbalových odznaků považovat "za svůj" odznaky  výše uvedené, vydané k 85. výročí a dále k 90. výročí. Proč? 1922 + 85 = 2007   1922 + 90 = 2012 a dnes, kdy tvořím základ stránek je rok 2001. TJ Gottwaldov - rok založení 1919 + 80 = 1999, leč odznak je vydán v roce 1977.  Fotbalový oddíl Bohemians Praha založen v roce 1905 + 90 = 1995, odznak je rovněž z roku 1977 nebo 100 let Bohemians již v roce 1987, když ta stovka bude v roce 2005. Těchto oslav různých TJ a ne fotbalu je mnoho a je zapotřebí tyto odznaky odlišit od fotbalových, což řada lidí nedělá - neví to.

00-titul2.jpg (19308 bytes)

Vyřazení těchto odznaků z fotbalového katalogu zásadovým sběratelem je kategorické a "není proti němu odvolání", s tím musí každý rozumný sběratel (bez emocí) souhlasit. Opět zde připomínám, že SBÍRKA NENÍ KATALOG - ve sbírce můžete mít co chcete, v katalogu pouze to, CO TAM PATŘÍ.  Bohužel sběratelé propásli okamžik, kdy si mohli zadat sami co do katalogu dají. Že jde o jediný odznak ze vsi? To neobstojí. Kdepak byl třeba ještě fotbal v Berouně v roce 1865? Nebo v Domažlicích 1868, Valašském Meziříčí 1864, Jičíně 1862, Miroticích 1869 a Vyšehradě 1879? Rozumný sběratel si letopočty odečte, "vlastník" se brání. Je jasné, že každý chce mít co nejstarší datum založení klubu, ale fotbal je fotbal a cyklistický oddíl z roku - třeba 1890 nelze považovat za předchůdce. Kdyby jezdili na kole a hráli i fotbal, je to něco jiného. Ale tenkrát raději jezdili. Tyto odznaky mohou sbírat bezstarostně ti, co sbírají sportovní odznaky, sběratelé fotbalových odznaků tu starost mají...

Neoficiální odznaky

Sběratelé nepochopili a snad ani nechtějí pochopit, že katalog odznaků není sbírka, i když byl na základě sbírek sestavován. Pokud se zde na internetu nedopatřením objeví (díky detailní neznalosti původu odznaků sestavovatelem těchto internetových stránek) některý z neoficiálních odznaků v katalogové části, zašlete mi prosím zprávu na moji adresu (e-mail) - odznak bude z katalogu stažen. Neoficiální odznaky z Liberce, jejich potvrzení klubem

00soccer.gif (6638 bytes)
liberecké falzum