wz

má další www: http://zamekkamenicenadlipou.wz.cz - http://hrady-seznam.wz.cz - http://heraldikamest.wz.cz
kuceras<zavináč>razdva<tečka>cz

ULOŽENÍ SBÍRKY (obrázky)

burian1.jpg (19047 bytes)  burian2.jpg (18983 bytes)

Vlasta Burian jako sudí zápasu SK Kamenice nad Lipou - Sparta Praha 0:moc v roce 1943.
Vlastním jménem Josef Vlastimil Burian (*9. duben 1891 Liberec - 31. leden 1962 Praha).

burian4.jpg (39005 bytes)

burian6.jpg (25788 bytes)

burian7.jpg (137124 bytes)

burian5.jpg (80891 bytes)


Obdržel jsem pro zapracování do katalogu velké množství naskenovaných odznaků zejména z doby před rokem 1949. Dělím odznaky na staré SK (do cca 1949) a na nové, tedy ZSJ, DSO, TJ (po 1949). Když jsem tu starou krásu viděl, myslel jsem, že to všechno co mám (sbírám po 1949) prodám a přestanu sbírat odznaky....I když nejsou obrázky v potřebném rozlišení (zde klikněte - vzorek odznaků 100-1200 dpi), rozhodl jsem se je použít zejména u těch mužstev, kde jsou zatím pouze kresby (v některých případech ponechám oba obrázky, protože u malého odznaku jsou vidět barvy, kdežto nápis je téměř nečitelný). Při větším počtu odznaků stejného motivu (Viktorka a j.) jsou vidět rozdíly ve velikostech jednotlivých vydání. Na aukro.cz se občas objeví solidně nafocený odznak, který by pomohl k čitelnosti katalogu a v tom případě jsem pro výměnu obrázku. Zpracování všeho bude trvat dost dlouho - inu samouk... Kliknu-li na vlastnosti adresáře tohoto virtuálního katalogu, je tam i s pomocnými soubory:

10. září 2011 - 11.411 souborů
24. července 2011 - 11.399 souborů
13. května 2010 - 11.246 souborů

10. září 2011 - nová kniha V brance Vlasta Burian (Vápenka).
prosinec 2008 - Katalog odznaků Dukly Praha.
5. 2. 2008 - Katalog odznaků fotbalových svazů.
27. 1. 2008 - Okénko odznakářů 1967 - 1982 (870 stran v PDF)
30. 10. 2007 - Katalog 5000 československých odznaků 1948 - 1997 (250 stran v PDF)
info - DÁME GÓLA DÁME
info - HISTORIE NĚMECKÉ KOPANÉ V ČECHÁCH.
info - ATLAS ČESKÉHO FOTBALU.
info - PRVNÍ FOTBALOVÝ ATLAS SVĚTA.

česká fotbalová hierarchie


Začal jsem postupně provádět kódování odznaků pro korespondenční výměnu. O kódech, které si můžete vytvářet i sami si můžete přečíst kliknutím na tento odkaz (code of badges - norm CSCN for specialist):

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ: máte zakódovat běžný odznak lisovaný ze žlutého kovu. Dvojčíslí pro materiál je v tomto případě 01. K tomu povrchová úprava pryskyřicí - dvojčíslí 03 a uchycení formou pin - dvojčíslí 10. Celý kód:

kód 01.03.10 (nebo 010310)

01 .. ..     - použitý materiál
.. 03 .. - povrchová úprava
.. .. 10  - uchycení odznaku


O katalogizaci odznaků - Okénko - Historie názvů fotbalových klubů - Co do katalogu fotbalových odznaků (logicky) nepatří - Neoficiální odznaky

Vámi prohlížené stránky obsahují oficiální odznaky fotbalových klubů na území Česka. Předlohou pro zpracování stránek je pracovní katalog odznaků Společnosti sběratelů sportovních suvenýrů (zanikla v roce 2003, v adresářích bylo 230 adres sběratelů) vydaný roku 1998. V katalogu je zaregistrováno na 5000 kovových československých odznaků z let 1948 - 1997. Internetové stránky budou permanentně doplňovány o získané poznatky týkajících se jak starších, tak i nových klubových odznaků, včetně jejich kreseb nebo skenovaných obrázků, pokud se k mé osobě dostanou. Stránky budou dále doplňovány odznaky z období I. republiky (Encyklopedie našeho fotbalu, karlovarské Okénko sběratelů odznaků, i z internetu). Na stránkách je i několik stovek odznaků německých fotbalových klubů z území Česka. Shromáždil a nakreslil je především Lubomír Král pro svoji knihu HISTORIE NĚMECKÉ KOPANÉ V ČECHÁCH. Řada z nich je v originále na www sběratele Wernera(viz Odkazy v menu).

Technická stránka kreseb znázorněných odznaků, zejména po roce 1948 je různorodá. Je použito naskenovaných odznaků nebo kreseb sběratelů Lubomíra Krále, Miloslava Fialy, Václava Panského a Františka Ulče (řada kreseb z časopisu Gól). Cílem je názorné přiblížení  motivu kresby odznaku sběratelům. Ne vždy se podařilo skloubit snahu s originálem odznaku (karlovarské Okénko). Pokud je mi znám rozměr odznaku, je uváděna i jeho míra - základna x výška v milimeterech s přesností na 0,1 mm (bude postupně doplňováno zejména u odznaků se stejným námětem). Tímto je kladen důraz na podchycení jednotlivých vydání odznaků (výrobních raznic), nikoli barevných variant, včetně tzv. "mezikruží" či jiných částí odznaku, které jsou vydávány záměrně (Dukla Praha = 27 barevných variant v jediné emisi). Výsměch movitých a znalých sběratelů, že se odznaky s posuvným měřidlem nesbírají neposlouchejte - jen tak na rozdíl od nich odlišíte dvě různá vydání - o to dál budete před těmi "chytrými". Oni totiž neumí šuplérou měřit. My strojaři ano...

Kresby budu postupně nahrazovat makrofotografiemi pořízenými digitálném fotoaparátem.

Okénko

vydávané jako příloha ke Karlovarskému filumenistickému zpravodaji bylo pojítkem sběratelů odznaků 15 let, od února 1967 do prosince 1982 (129 čísel, 840 stran - přes 300 stran příloh, seznamů odznaků). Od té doby, až do března roku 1995 (začátek vydávání bulletinu Odznaky-sportovní suvenýry - do prosince 2003, kdy spolek zanikl bylo vydáno celkem 41 čísel) nebyl vydáván žádný bulletin o odznacích. V Okénku bylo otištěno asi 4000 tisíce kreseb odznaků Československa, tedy včetně Podkarpatské Rusi (začal J.Chmelař, od čísla 4 kreslil J. Nehyba).  Odznaky byly z doby před rokem 1948, včetně odznaků vydaných německými kluby v Sudetech a v jiných částech republiky... Ani v Okénka nejsou "věrné" obrazy odznaku a mohou se od originálu více či méně lišit (já je beru spíše jako schematické kresby). Je však nutno dát sběratelům do rukou aspoň nějaké vodítko o výskytu odznaků ve "fotbalových" obcích před rokem 1948, který byl prvním přelomem "velkých změn" v názvech fotbalových klubů (další díl přejmenování a změn - DSO byl v roce 1952).

00-menu-ssss.gif (8453 bytes)

Historie názvů fotbalových klubů

Samostatnou odbornou kapitolou jsou názvy fotbalových klubů v jejich celé historii. Časopisy a deníky se zajímají jen o změny v názvech ligových klubů, ve vrcholovém fotbalu. Výkonnostní fotbal "netáhne" a je pro ně nezajímavým.  Přesným názvům klubů věnuje pozornost minimum novinářů a postačí jim, že v novinové tabulce je uvedeno Sparta, Slavia, Baník.

Na rozdíl od profesionálních redaktorů velkou snahu projevili Lubomír Král a Jindřich Horák ml. (autoři Encyklopedie našeho fotbalu - Sto let českého a slovenského fotbalu, vydáno v roce 1997, 701 strana, cena 225 Kč) a Jindřich Horák senior , který se věnuje tomuto "názvoslovnému hobby" řadu let - zapisuje názvy fotbalových klubů Česka i Slovenska. Posledně jmenovaný své badatelské výsledky soustředil v průkopnické brožuře (200 stran + 6 dodatků a další jistě budou) A-Z TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ. Názvy klubů a oddílů mohou být nápomocny i při samotné identifikaci odznaků, zejména z 50. let minulého, 20. století a starších.

Na těchto webových stránkách budu postupně uvádět změny v názvech klubů během jejich trvání a protože to jsou stránky o odznacích, budou brány v potaz pouze kluby, které vydaly fotbalový odznak. V záhlaví stránky naleznete data nepřesná, jindy přesná - můžete pomoci doplnit aspoň data o fotbalovém klubu ve vaší obci nebo regionku. Můžete-li pomoci v získávání dat pro doplňování, zašlete mi e-mail. Jedná se také o FOTOKOPIE a skeny odznaků před rokem 1948, ale i z doby po tomto roce (aby zde byly k vidění odznaky ve větší míře, nežli některé nepřesné kresby). Poslední název klubu (pokud není zrušen a odhlášen) převezmu z oficiálních webových stránek ČMFS, leč aktuálnost zde docela chybí.

Co do katalogu (logicky) nepatří

V podrobných soupisech Václava Panského (odznaky, přívěsky, placky - na volných listech) je řada odznaků, které zásadové sběratelé fotbalových odznaků moc nezajímají. Jde zpravidla o odznaky vydané většinou ke 100. (či jinému) výročí Sokola a TJ, přičemž samotný fotbal v obcích vznikl v jiném roce. I já vlastním několik takových odznaků ve sbírce, ale do tohoto internetového katalogu je nezařazuji. Proč? Vždyť nemají s fotbalem jako takovým nic společného. Pokud je zde naleznete, považujte jejich umístění za "podmínečné" (mohou být vyndány...).

00-titul1.jpg (15112 bytes)

Fotbalový oddíl ostravského Baníku byl založen v roce 1922. Logicky tedy nemůže sběratel fotbalových odznaků považovat "za svůj" odznaky  výše uvedené, vydané k 85. výročí a dále k 90. výročí. Proč? 1922 + 85 = 2007   1922 + 90 = 2012 a dnes, kdy tvořím základ stránek je rok 2001. TJ Gottwaldov - rok založení 1919 + 80 = 1999, leč odznak je vydán v roce 1977.  Fotbalový oddíl Bohemians Praha založen v roce 1905 + 90 = 1995, odznak je rovněž z roku 1997 nebo 100 let Bohemians již v roce 1987, když ta stovka bude v roce 2005. Těchto oslav různých TJ a ne fotbalu je mnoho a je zapotřebí tyto odznaky odlišit od fotbalových, což řada lidí nedělá - neví to.

00-titul2.jpg (19308 bytes)

Vyřazení těchto odznaků z fotbalového katalogu zásadovým sběratelem je kategorické a "není proti němu odvolání", s tím musí každý rozumný sběratel (bez emocí) souhlasit. Opět zde připomínám, že SBÍRKA NENÍ KATALOG - ve sbírce můžete mít co chcete, v katalogu pouze to, CO TAM PATŘÍ.  Bohužel sběratelé propásli okamžik, kdy si mohli zadat sami co do katalogu dají. Že jde o jediný odznak ze vsi? To neobstojí. Kdepak byl třeba ještě fotbal v Berouně v roce 1865? Nebo v Domažlicích 1868, Valašském Meziříčí 1864, Jičíně 1862, Miroticích 1869 a Vyšehradě 1879? Rozumný sběratel to odečte, "stádo vlastníků" se brání.

Neoficiální odznaky

00soccer.gif (6638 bytes)Není účelem katalogu odznaků, ani internetových stránek, aby se zabývaly evidencí odznaků a propagací soukromých výrobků (umělohmotné samolepky na plíšcích, v posledních letech době směřující z vojenského prostředí do  malých obcí, sklo a jiné materiály), popřípadě neoficiálních odznaků  klubů vydávaných ke škodě sběratelů soukromými osobami za účelem finanční spekulace a obohacení se na ůkor sběratelů. Děsivě jednotvárná smaltovaná mistrovská série  od roku 1925 do současnosti, kde je vlajka s modrým klínem i v protektorátě a červená barva vlajky na libovolné straně, takže zadavatel výroby projevuje svoji "odbornou" znalost svérázně. Nebo také série Gambrinus liga 1999, o níž v propagačním oddělení plzeňského pivovaru nevěděli (při ceně 100 Kč za kus  a 16ti účastnících soutěže celkem ucházející zisk za nalepené a prodané "dublety") nebo falza pohárového odznaku Liberce, ale i dalších klubů. Seriózní sběratelé by s tímto výrobcem ukončili styky. Bohužel jsme stále národem pokrytců a tak v zemi České není šance, aby se vytvořil dobře organizovaný spolek na bázi seriózních sběratelů. Vím o čem zde píši - za devět let si nedovedli sběratelé odznaků zvolit výbor. Museli by řešit neoficiální odznaky - a oni sami je sbírají. Tato sorta odznaků bohužel (pro sběratele) degraduje a bude degradovat sbírky do té doby, dokud je budou sběratelé kupovat - a kupodivu se mezi sběrateli  stále nacházejí sběratelé, kteří jsou ochotni za tyto plagiáty zaplatit nehorázné sumy v Kč.  Zakázat jejich výrobu nelze (soudně stíhat tyto zadavatele výroby může jen klub v zájmu ochrany svého loga), ale výzývat sběratele, aby je nekupovali, to mohu a také stále dělám. Komu však není rady, tomu není pomoci.

Sběratelé doposud nepochopili a ani nechtějí pochopit, že katalog oficiálních odznaků není sbírka, i když byl na základě sbírek sestavován. Proto nelze dopustit jeho degradaci "pouťovým" zbožím obchodníků nalézajícího se ve sbírkách sběratelů. Ti pochopitelně chtějí odznak za 250 Kč "do katalogu" dostat, vždyť je stál tolik peněz. Ale za vlastní blbost se platí. Oficiální odznaky vydává pouze klub nebo jím pověřený subjekt, který nic netají a je ochoten vyhovět VŠEM zájemcům.  Jsou-li odznaky neoficiální, vydané ze zištných důvodů, pak je zde samozřejmě hledáte marně. I Sparta má dvojí odznaky - polévané (pro klub) a smaltované (pro nepoučitelné). Srovnejte nabídku odznaků na internetových stránkách (jediný oficiální odznak Sparty Praha na stránkách Sparty značí, že vše ostatní je šunt). Cena 250 Kč za neoficiální odznak nabízený v ochozech stadionu Sparty je výsměchem nejen sběratelům, ale současně i ekonomům Sparty ("na vlastní oči" viděli fandové z Pelhřimova při zápase Sparta - Lazio). A že je smaltovaný? No a co, oficiální není?

Pokud se zde na internetu nedopatřením objeví (díky detailní neznalosti původu odznaků sestavovatelem těchto internetových stránek) některý z výše uváděných neoficiálních odznaků v katalogové části, zašlete mi prosím zprávu na moji adresu (e-mail) - odznak bude ihned stažen z katalogu.

00sparta.jpg (6795 bytes)      00soccer.gif (6638 bytes)       00zizkov.jpg (7260 bytes)
liberecké falzum

Myslíte si, že odznak Viktorie Žižkov (a desítky dalších oslav titulů - Slavie, Sparty, Zbrojovky Brno, Baníku Ostrava, Hradce Králové, Vítkovic, Dukly Praha, Spartaku Trnava, Slovanu Bratislava, ČH Bratislava) byly vydány v roce 1925, 1928, 1949 nebo dokonce že byly vydány klubem? Třeba po 70 letech? Jak má vypadat grafika české vlajky zadavateli zřejmě taktéž uniklo.

00BOH1.jpg (7812 bytes)     00BOH2.jpg (7659 bytes)

00BOH3.jpg (8075 bytes)     00BOH4.jpg (8744 bytes)

Myslíte si, že odznaky Bohemians byly vydány v roce 1975 či 1982? Víte vůbec jaký byl musel být tenkrát v totalitě název klubu na odznaku? Ještě jsou teplé... Proto nesbírám ligu, ale odznaky venkovských klubů.

01liberec.jpg (7087 bytes)     01slavia.jpg (6880 bytes)

01sparta.jpg (8528 bytes)     01zizkov.jpg (7497 bytes)

Myslíte si, že vědí v Liberci, na Slávii, Žižkově (o Spartě nemluvě), že se plagiáty odznaků zaštiťují jejich logem? Který majitel fotbalového klubu by chtěl mít odznak stejný jako soupeř? Pouze ten, který by vlastnil současně tyto fotbalové kluby...

Vše je umožněno neseriózním přístupem klubů ke sběratelům. Klub na rabatu z tisícovky odznaků nezbohatne. Ale mělo by být v jeho zájmu, aby umožnil všem fanouškům v republice zajistit si oficiální pohárové odznaky - dopředu avizované!!!, tedy žádná černota. V principu je to velmi jednoduché. Stanoví se konečné datum pro objednávky (poštou a internetem) a pak se vydá sada odznaků podle objednaných kusů - každý může objednat 2kusy. Zadá se výroba - třeba 1120 odznaků (podle objednávek, proč víc?). Braun ve Slaném je zhotoví určitě za méně než 150 - 250 Kč. Jistě nebudou smaltované, ale budou v relaci 20 - 25 Kč i s rabatem pro klub - část by měli obdržet ti (důchodkyně - důchodce), kteří to budou rozesílat. Rozešlou se zájemcům a na burzy (což je záměr) se nedostanou. Takže zájemců o tuto službu bude přibývat.   Ideálem by bylo centrum, které by shromažďovalo internetové objednávky pro všechny ligové kluby a rozesílalo je z jednoho místa za JEDNO poštovné. Je to solidní a průhledná nabídka, ale bohužel se tohle v Česku nenosí.